Linggo, Hunyo 7, 2015

ANG TINIG NG LIGAW NA GANSA

Ang Tinig ng Ligaw na Gansa

Ang tinig ng ligaw na gansa 
nahuli sa pain, umiyak
Ako'y hawak ng iyong pag-ibig,
hindi ako makaalpas.

Lambat ko ay aking itatabi,
subalit kay ina'y anong masasabi?
Sa araw-araw ako'y umuuwi, 
karga ang aking mga huli
Di ko inilagay ang bitag
sapagkat sa pag-ibig mo'y nabihag.